PRISER STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning är en trädgårdstjänst, Det ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Då den övervägande andelen av våra kunder är privatpersoner som nyttjar RUT-Avdraget så anges priset efter avdrag.

 

Så här mäter du stubben.

 

 

Mått i marknivå mäts i Decimeter. (stubbens diameter)

(Detta är priset ni betalar efter RUT-avdraget. Förutsatt att mätningen är korrekt utfört.)

Dm        Kronor

2 dm         325:-

3 dm        400:-

4 dm        500:-

5 dm        600:-

6 dm        700:-

7 dm         850:-

8 dm       1000:-

9 dm       1200:-

10 dm     1400:-

11 dm      1600:-

12 dm     1800:-

13 dm     2000:-

14 dm     2300:-

15 dm     2550:-

16 dm     2900:-

17 dm      3200:-

18 dm     3500:-

 

Ytliga rötter 150:- metern

Häckfräsning/Yta 175:- metern 50cm bredd.

Samtliga priser inkluderar Moms och resa.

 

Återställning

Vill du att vi återställer efter fräsning kan vi åta oss det arbetet, detta anges i samband med beställning.

Vi tar då bort överblivet material (spån) och toppfyller med jord och gräsfrö om det är gräsmatta.