Priser stubbfräsning

Stubbfräsning är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Ca 10% av kostnaden utgör material och slitage mm.

Du betalar alltså cirka 55% av kostnaden

 

Exempel: stubbe 5 dm i diameter.

Kostnad 900:-

Varav 100:- i material.

Kvar är 800:- i arbetskostnad som man delar  på 2. Då är rutavdraget  400:-

Kvar är arbetskostnad 400:- plus materialkostnaden 100:-

Total kostnad efter rut 500:-

 

Priser anges innan rut-avdrag inklusive moms.

 

Så här mäter du stubben.

 

Ytliga rötter 250:- metern

Häckfräsning 250:- metern 50cm bredd.

 

Mått i decimeter på stubbens diameter vid marknivå. (Ungefärliga priser beroende på stubbe).

dm

2,0        450:-

3,0        600:-

4,0        750:-

5,0        900:-

6,0       1100:-

7,0       1300:-

8,0       1500:-

9,0       1800:-

10,0     2100:-

11,0      2550:-

12,0     2900:-

13,0     3300:-

14,0     3700:-

15,0     4100:-

16,0     4600:-

17,0      5100:-

18,0     5600:-

 

Återställning

Vill du att vi återställer efter fräsning kan vi åta oss det arbetet, detta beställes i samband med beställning.

Vi tar då bort överblivet material (spåner) och toppfyller med jord och gräsfrö om det är gräsmatta.