PRISER STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning är en trädgårdstjänst, Det ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Som privatperson har du rätt till RUT-avdrag vilket görs av oss vilket ger förmånliga priser.

Stubbens diameter avgör priset.

Så här mäter du stubben.

 

Mått mäts i marknivå med Decimeter. (stubbens diameter)

Ring för offert oavsett om du har en eller flera stubbar.
Tel. 0707 501133

Inga resekostnader tillkommer om du bor i närområdet.

 

Återställning

Vill du att vi återställer efter fräsning kan vi åta oss det arbetet, detta anges i samband med beställning.
Vi tar då bort överblivet material (spån) och toppfyller med jord och gräsfrö om det är gräsmatta.