PRISER STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning är en trädgårdstjänst, Det ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Som privatperson har du rätt till RUT-avdrag vilket görs av oss vilket ger förmånliga priser.

Stubbens diameter avgör priset.

Så här mäter du stubben.

 

Mått mäts i marknivå med Decimeter. (stubbens diameter)

Ring för offert oavsett om du har en eller flera stubbar.
Tel. 0707 501133

Har du många stubbar så ges mängdrabatt.
Inga resekostnader tillkommer om du bor i närområdet.

 

Återställning

Vill du att vi återställer efter fräsning kan vi åta oss det arbetet, detta anges i samband med beställning.
Vi tar då bort överblivet material (spån) och toppfyller med jord och gräsfrö om det är gräsmatta.