HÄCKKLIPPNING

Vi utför häckklippning och reducering av häckar.

Ska du plantera om din häck eller ta bort den helt, så fräser vi även bort rötterna med stubbfräsen.

Kontakta oss för offert.

Villatomter
Industrifastigheter
Före klippning
Färdigklippt häck
Klippning av avenbok
Nedtagning av höjd
Nedtagning av höjd
Borttagning av häck
Stubbfräsning efter nedtagning av häck