STENVÅRD

Stenvård är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Stenvård består av två delar, borstning samt behandling.

För bästa resultat bör bägge delar utföras, men dessa kan beställas var för sig.

Borstning

Med vår unika borstmaskin borstar vi bort mossa från stenläggningar, cement och asfalt.
Fördelen med maskinborstning kontra högtrycksspruta är att man slipper sölet med vatten och det går inte så djupt ner i springorna, därmed behövs det inte fyllas på med fogsand lika ofta.

Då det alltid ramlar ner frön av gräs och träd i springorna rekommenderas efterföljande borstning var 5:e vecka om man vill hålla det riktigt snyggt.
Fördelen är då att det inte hinner gro fast nya plantor.

Behandling med ”BEVARA stenvård”

Sedan följer behandling med BEVARA stenvård vilket avdödar mossa, alger, lav och mögel. Behandling görs med lågtrycksspruta.

En behandling med BEVARA håller 3-4 år.

Före                                                                         Efter

  

Före                                     Efter

   

Före                                       Efter

  

 

På BEVARA loggan nedan finns länk till BEVARAPRODUKTER med info.