OM OSS

Stubbar och Flis har varit verksamt sedan januari 2015.

 

Vår vision är att hjälpa dig som trädgårdsägare, fastighetsägare eller markägare med de problem som är svåra att klara av på egen hand, Såsom stubbfräsning och renhållning av stenytor.

 

Du skall veta vad det kostar att anlita oss utan att få otrevliga överraskningar vid betalning.

Våra priser inkluderar moms och resa inom ca 10 mils radie från Vårgårda.

 

Våra tjänster ger möjlighet till rutavdrag.
Rutavdrag görs direkt på faktura.

All betalning sker mot faktura.

 

Vi värnar om naturen och kör alla våra maskiner på Aspen alkylatbensin.

Läs mer om Aspen här 

 

Läs mer om Bevara här 

 

 

Artikel i Företags Extra

Stubbar och Flis
Flemming Göransson Trastvägen 7A
447 31 Vårgårda
www.stubbarochflis.se
e-mail flemming@stubbarochflis.se
Mobil: 0707 501133