PRISER STENVÅRD

Stenvård är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Då den övervägande andelen av våra kunder är privatpersoner som nyttjar RUT-Avdraget så anges priset efter att rutavdrag är gjort.

Stenvården är uppdelad i två delar.

Stenvård består av två delar, borstning samt behandling.
För bästa resultat bör bägge delar utföras, men dessa kan beställas var för sig.

Del 1: BORSTNING

Mekanisk rengöring med borstar och skrapor samt uppsamling och bortforsling av mossa och ogräs.

Kostnad för Borstning är 30:-  per kvadratmeter

Del 2: BEHANDLING

Stenytor behandlas med lågtrycksspruta. Vi använder BEVARA stenvård för bästa resultat.

Kostnad för behandling med medel är 20:-  per kvadratmeter.

Borstning och behandling

Din totala kostnad med borstning och behandling efter RUT-avdrag är 50:- per kvadratmeter.
Samtliga priser inkluderar moms och resa.

 

Vi har valt att använda BEVARA-produkterna då de är nedbrytbara och skonsamma mot miljön.

Läs mer om produkterna här:

Länk till ”BEVARA” Klicka på loggan.