Priser stenvård

Stenvård är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Stenvården är uppdelad i två delar.

Stenvård består av två delar, borstning samt behandling.

För bästa resultat bör bägge delar utföras, men dessa kan beställas var för sig.

Borstning

Mekanisk rengöring med borstar och skrapor samt uppsamling och bortforsling av mossa och ogräs.

Uträkning

Kostnad för mekanisk borstning är 50:- kvadratmetern.
varav materialkostnad 10:- kvadratmetern.
40:- i arbetskostnad  som delas på 2. Då är rutavdraget 20:-

Kvar är arbetskostnad 20:- plus materialkostnad 10:-
Totalkostnad 30:- efter rut för borstning.

Behandling med BEVARA STENVÅRD

Stenytor som skall behandlas besprutas med lågtrycksspruta.

Uträkning

Kostnad för behandling är 30:- kvadratmetern.
varav materialkostnad 10:- kvadratmetern.
20:- i arbetskostnad  som delas på 2. Då är rutavdraget 10:-

Kvar är arbetskostnad 10:- plus materialkostnad 10:-
Totalkostnad 20:- efter rut för behandling.

Din kostnad inklusive moms

Din kostnad efter rut är 50:- kvadratmetern för borstning och behandling.

 

Exempel uträkning

Stenlagd garageuppfart 30kvadrat plus gång 20 kvadrat = 50kvadrat.

Borstning 50 kvadrat, efter rut=50×30:- =1500:-

Behandling 50kvadtrat, 50×20:- =1000:-

Din kostnad efter rutavdrag blir 1500:- +1000:- =2500:-

 

Länk till ”BEVARA” Klicka på loggan.