PRISER STENVÅRD

Stenvård är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Då den övervägande andelen av våra kunder är privatpersoner som nyttjar RUT-Avdraget så anges priset efter avdrag.

Stenvården är uppdelad i två delar.

Stenvård består av två delar, borstning samt behandling.

För bästa resultat bör bägge delar utföras, men dessa kan beställas var för sig.

 

BORSTNING

Mekanisk rengöring med borstar och skrapor samt uppsamling och bortforsling av mossa och ogräs.

Kostnad för Borstning är 30:-  per kvadratmeter

 

 

 

Behandling med BEVARA STENVÅRD

Stenytor behandlas med lågtrycksspruta.

Kostnad för behandling med medel är 20:-  per kvadratmeter.

 

Borstning och behandling

Din totala kostnad med borstning och behandling efter RUT-avdrag är 50:- per kvadratmeter.

Samtliga priser inkluderar moms och resa.

 

 

Länk till ”BEVARA” Klicka på loggan.