TRÄDGÅRDSRESTAURERING

Behöver din trädgård ett upplyft, snyggas till eller göras iordning inför eventuell försäljning, då hjälper vi dig.

Kontakta oss för offert.

 

Exempel på restaurering inför försäljning.

Före nedtagning av vildvin på gavel.

 

Efter åtgärd enligt önskemål.

 

Innan borttagning av gamla träd och buskar.

 

Efter borttagning.

 

Innan borttagning av buskar.

 

Efter borttagning av buskar.

 

Innan stenvård vid poolområdet.

 

Efter stenvård