TRÄDGÅRDSRESTAURERING

Vi hjälper dig med restaurering av din trädgård.

Behöver din trädgård ett upplyft inför eventuell försäljning eller helt enkelt snyggas till, kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss för offert.

 

Exempel på restaurering inför försäljning.

Före nedtagning av vildvin på gavel.

 

Efter åtgärd enligt önskemål.

 

Innan borttagning av gamla träd och buskar.

 

Efter borttagning.

 

Innan borttagning av buske.

 

 

Innan stenvård vid poolområdet.
Efter stenvård